Personopplysningsloven sier:

Den regulerer behandlingen av opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkelt person som lever. F

ormålet med loven er selvsagt å beskytte personvernet. Typiske "ufarlige" personopplysninger er navn, fødselsdato, fødested og

opplysninger om familieforhold. Dette begrunnes med at slike opplysninger til en viss grad allerede er offentilge.

Opplysningene kan imidlertid fort bli sensitive etterlovens forstand hvis de samtidig sier noe om personens helseforhold,

rasemessige eller etnisk bakgrunn, religiøs oppfatning, vandel eller straffbare forhold. Slike opplysninger underleges særlig strenge regler etter loven.

Dersom personen til de såkalte "ufarlige personopplysninger" på eget initiativ gjør det klart at han ikke ønsker at opplysningene skal tilgjengeliggjøres,

bør dette respekteres. Dette betyr at en kan legge opplysninger om navn, født når og hvor, gift med når og hvor og hvem som er deres foreldre og barn.

Hvis personen ikke ønsker dette, må personen selv informere om dette. Det er ikke nødvendig å kontakte hver enkelt person om tillatelse.